Algemene voorwaarden en reglementen van de 043 Triathlon

 1. Deelname geschiedt op eigen risico.
 2. Deelnemers dienen zich te houden aan de algemeen geldende verkeersregels.
 3. Het dragen van een helm bij het fietsen is verplicht.
 4. Aanwijzingen van de organisatie en verkeersregelaars dienen opgevolgd te worden.
 5. Afval dient in de afvalbakken te worden gedeponeerd tijdens de tussenstop en/of finishlocatie
 6. Toiletten zijn aanwezig op de start-finish locatie.
 7. Deelname aan de kwart en achtste triathlon is mogelijk voor iedereen vanaf de leeftijd van 16 jaar.
 8. Betaling van inschrijfgelden geschiedt door middel van automatische betaling via het SQM-time inschrijfsysteem.
 9. Bij annulering voor 6 mei worden 5 euro administratiekosten in rekening gebracht.
 10. Inschrijfgelden worden bij annulering na 6 mei niet terugbetaald.
 11. De route is goed zichtbaar uitgezet.
 12. De deelnemer dient verzekerd te zijn tegen schade aangebracht aan anderen (WA). 1
 13. De deelnemer verklaart in een goede gezondheid te verkeren om een zodanige tocht te ondernemen.
 14. Het is niet toegestaan om met een koptelefoon, headset of ‘oortjes’ met muziek te lopen of fietsen tijdens de wedstrijd.
 15. De organisatie aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor, de tijdens het evenement opgelopen schade en/of ongevallen.
 16. Deelnemers gaan akkoord met eventueel gebruik van hun beeltenis in druk, op foto, film, video e.d. voor promotionele doeleinden van de organisatie zonder daar een vergoeding voor te claimen.
 17. De organisatie accepteert geen verantwoording wanneer het evenement door overmacht afgelast of verplaatst moet worden.
 18. Tijdens deze wedstrijd is het wedstrijdreglement van de NTB van toepassing. Door inschrijving erkent de deelnemer op de hoogte te zijn van de bepalingen in dit reglement en welke tevens gelden als algemene voorwaarden.